W restauracjach Chłopskie Jadło z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19 został wdrożony do stosowania Kodeks dobrych praktyk dla dowozu posiłków. Jest to wypracowany przez głównych przedstawicieli branży gastronomicznej zestaw zaleceń, których przestrzeganie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w proces dostawy – obsługę restauracji, kurierów i konsumentów.

pdf-icon-small Kodeks dobrych praktyk delivery